Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

xal
4627 99ec 600
Reposted fromeyelyn eyelyn viabbc bbc

March 08 2019

xal
8982 c476 600
Reposted frompunisher punisher viaponurykosiarz ponurykosiarz
xal
0265 5e67
Reposted fromzciach zciach viaOhSnap OhSnap

March 07 2019

xal
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
xal
6189 075b 600
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia
xal
9394 22c6 600
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
xal
0379 43ab 600
xal
4709 e251
Reposted frombudas budas vianajlepsza najlepsza
xal
8741 6e2b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMrCoffe MrCoffe
xal

March 06 2019

xal
7763 9836
Reposted fromtichga tichga vianaich naich
xal
Reposted from1911 1911 vianaich naich
xal
9645 2c29 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
xal
9665 b2f9
Reposted fromtfu tfu
xal
7856 fba9
xal
8766 9051 600
Reposted from4777727772 4777727772 viasoadysta soadysta
xal
7884 4ad1 600
Reposted fromonlyman onlyman viaLaColie LaColie
6450 c0f9 600
Reposted fromdivi divi viaHypothermia Hypothermia
xal
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
xal
9316 40c7
Reposted fromxanth xanth viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl